Giới thiệu chung về Ứng dụng Bảng Thông Tin trong ACtechSMT

Phần mềm ACtechSMT cung cấp giải pháp bảng thống, giúp cá nhân/nhân viên quản lý công việc cụ thể cần ưu tiên hay theo dõi thay đổi thường xuyên nâng cao hiệu quả công việc.

Cài đặt ứng dụng Bảng thông tin

Để sử dụng các tính năng của ứng dụng Bảng thông tin, bạn cần truy cập vào Ứng dụng để cài ứng dụng Bảng thông tin (Tham khảo tài liệu hướng dẫn cài đặt ứng dụng để biết thêm chi tiết).

Sau đó truy cập menu Cấu hình ‣ Kiểu kế hoạch.

Màn hình hiển thị danh sách các Kiểu kế hoạch. Bạn click vào nút Tạo để tạo một Kiểu kế hoạch.

Sau khi bạn click Tạo, màn hình hiển thị giao diện Kiểu kế hoạch. Bạn cần nhâp các thông tin:

  • Kiếu hoạt động: chọn một trong các kiểu hoạt động có sẵn như Cần làm, Tải tài liệu lên,…
  • Tóm tắt: tên nội dung công việc.
  • Người phụ trách: là người thực hiện hoạt động này hay hoạt động này được phân công cho ai. Bạn có thể chọn bản thân nhân viên này, hoặc người quản lý, người huấn luyện được thiết lập trên giao diện nhân viên, hoặc một ai đó khác (Nếu bạn chọn Khác, phần mềm sẽ hiển thị trường thông tin Người chịu trách nhiệmcho phép bạn thiết lập một người mà không phải người quản lý, huấn luyện của nhân viên có thể chịu trách nhiệm thực hiện hoạt động này).
  • Ghi chú: tại đây, bạn có thể sử dụng bộ công cụ soạn thảo văn bản để bổ sung thông tin về địa điểm, chi tiết nội dung công việc,…

Sau khi hoàn thành các thiết lập, bạn click vào Lưu.

Tạo Kế hoạch

Sau khi thiết lập Kiểu kế hoạch, bạn tiến hành thiết lập Kế hoạch. Bạn truy cập vào menu Cấu hình ‣ Kế hoạch.

Màn hình hiển thị danh sách các Kế hoạch. Bạn click vào nút Tạo.

Bạn cần nhập các thông tin sau:

  • Tên kế hoạch: tên của kế hoạch.
  • Hoạt động: click vào Thêm một dòng, màn hình hiển thị cửa sổ danh sách các Kiểu kế hoạch đã được bạn thiết lập ở trên. Bạn click để chọn 1 hoặc tích chọn nhiều Kiểu kế hoạch.

Sau khi thiết lập các thông tin cần thiết, bạn click Lưu.

Khởi động kế hoạch

Khi bạn muốn lập một Kế hoạch cho nhân viên, bạn truy cập vào giao diện của nhân viên đó bằng cách truy cập vào menu Nhân viên và chọn nhân viên bạn muốn lập kế hoạch.

Tại giao diện nhân viên, bạn cần kiểm tra trường thông tin Người quản lý và Người huấn luyện để đảm bảo đúng. Sau đó click vào nút Khởi động kế hoạch.

Màn hình hiển thị cửa sổ như sau, bạn hãy chọn một Kế hoạch mà bạn muốn thực hiện đối với nhân viên này, sau đó click Khởi động kế hoạch.

Sau khi bạn khởi động kế hoạch, tại giao diện lịch sử trao đổi sẽ xuất hiện các hoạt động đã lên Kế hoạch với các ấn định hoạt động cụ thể cho các đối tượng là quản lý, người huấn luyện, người chịu trách nhiệm hoặc nhân viên dựa trên thiết lập tại Kiểu kế hoạch.

Trên trang này

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


    Đăng ký

    DÙNG THỬ MIỄN PHÍ