HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Cách sử dụng sản phẩm của chúng tôi

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Cách sử dụng sản phẩm của chúng tôi

TÍNH NĂNG TẠO PHẦN THƯỞNG CHO NHÂN VIÊN

Khi công ty có nhân viên mới đến hoặc nhân viên thôi việc, bạn sẽ cần lập một kế hoạch, một danh sách những công việc cần làm đối với sự việc đó, nhân viên đó. Ví dụ: lập kế hoạch đào tạo, định hướng và đánh giá nhân viên,… Việc lập kế hoạch hành động cho nhân viên trên phần mềm Viindoo được thực hiện đơn giản, ít thao tác nhưng mang lại hiệu quả cao, giúp bạn có được kế hoạch làm việc cụ thể, tránh bỏ sót các đầu việc quan trọng, giảm thiểu thời gian và công đoạn không cần thiết.

Tạo Kiểu kế hoạch

Để cấu hình kiểu kế hoạch, trước tiên bạn cần kích hoạt chế độ nhà phát triển, sau đó bạn truy cập ứng dụng Nhân viên.

Sau đó truy cập menu Cấu hình ‣ Kiểu kế hoạch.

Màn hình hiển thị danh sách các Kiểu kế hoạch. Bạn click vào nút Tạo để tạo một Kiểu kế hoạch.

Sau khi bạn click Tạo, màn hình hiển thị giao diện Kiểu kế hoạch. Bạn cần nhâp các thông tin:

  • Kiếu hoạt động: chọn một trong các kiểu hoạt động có sẵn như Cần làm, Tải tài liệu lên,…
  • Tóm tắt: tên nội dung công việc.
  • Người phụ trách: là người thực hiện hoạt động này hay hoạt động này được phân công cho ai. Bạn có thể chọn bản thân nhân viên này, hoặc người quản lý, người huấn luyện được thiết lập trên giao diện nhân viên, hoặc một ai đó khác (Nếu bạn chọn Khác, phần mềm sẽ hiển thị trường thông tin Người chịu trách nhiệmcho phép bạn thiết lập một người mà không phải người quản lý, huấn luyện của nhân viên có thể chịu trách nhiệm thực hiện hoạt động này).
  • Ghi chú: tại đây, bạn có thể sử dụng bộ công cụ soạn thảo văn bản để bổ sung thông tin về địa điểm, chi tiết nội dung công việc,…

Sau khi hoàn thành các thiết lập, bạn click vào Lưu.

Tạo Kế hoạch

Sau khi thiết lập Kiểu kế hoạch, bạn tiến hành thiết lập Kế hoạch. Bạn truy cập vào menu Cấu hình ‣ Kế hoạch.

Màn hình hiển thị danh sách các Kế hoạch. Bạn click vào nút Tạo.

Bạn cần nhập các thông tin sau:

  • Tên kế hoạch: tên của kế hoạch.
  • Hoạt động: click vào Thêm một dòng, màn hình hiển thị cửa sổ danh sách các Kiểu kế hoạch đã được bạn thiết lập ở trên. Bạn click để chọn 1 hoặc tích chọn nhiều Kiểu kế hoạch.

Sau khi thiết lập các thông tin cần thiết, bạn click Lưu.

Khởi động kế hoạch

Khi bạn muốn lập một Kế hoạch cho nhân viên, bạn truy cập vào giao diện của nhân viên đó bằng cách truy cập vào menu Nhân viên và chọn nhân viên bạn muốn lập kế hoạch.

Tại giao diện nhân viên, bạn cần kiểm tra trường thông tin Người quản lý và Người huấn luyện để đảm bảo đúng. Sau đó click vào nút Khởi động kế hoạch.

Màn hình hiển thị cửa sổ như sau, bạn hãy chọn một Kế hoạch mà bạn muốn thực hiện đối với nhân viên này, sau đó click Khởi động kế hoạch.

Sau khi bạn khởi động kế hoạch, tại giao diện lịch sử trao đổi sẽ xuất hiện các hoạt động đã lên Kế hoạch với các ấn định hoạt động cụ thể cho các đối tượng là quản lý, người huấn luyện, người chịu trách nhiệm hoặc nhân viên dựa trên thiết lập tại Kiểu kế hoạch.

Trên trang này


    Đăng ký

    DÙNG THỬ MIỄN PHÍ