GIA CÔNG PHẦN MỀM

GIA CÔNG PHẦN MỀM

 ACTech với đội ngũ chuyên gia nhiều kinh nghiệm ở các nước Châu Âu, Mỹ, Nhật Bản trong tư vấn và thiết kế hệ thống, dịch vụ, cung cấp sản phẩm tới các doanh nghiệp Việt Nam và Thế giới.

ACTech với đội ngũ chuyên gia nhiều kinh nghiệm ở các nước Châu Âu, Mỹ, Nhật Bản trong tư vấn và thiết kế hệ thống, dịch vụ, cung cấp sản phẩm tới các doanh nghiệp Việt Nam và Thế giới.

LỢI THẾ TRONG SẢN XUẤT
VÀ GIA CÔNG PHẦN MỀM

ACTech với đội ngũ chuyên gia nhiều kinh nghiệm ở các nước Châu Âu, Mỹ, Nhật Bản trong tư vấn và thiết kế hệ thống, dịch vụ, cung cấp sản phẩm tới các doanh nghiệp Việt Nam và Thế giới. ACTech tự tin mang đến cho doanh nghiệp giải pháp tối ưu nhất về quản lý kinh doanh, truyền thông, tài chính, nguồn lực,…

CÁC BƯỚC SẢN XUẤT

VÀ GIA CÔNG PHẦN MỀM

CÁC BƯỚC SẢN XUẤT VÀ GIA CÔNG PHẦN MỀM

BƯỚC 1

Xác định nhu cầu của doanh nghiệp

BƯỚC 2

Khảo sát hiện trạng công nghệ doanh nghiệp đang sử dụng

BƯỚC 3

Lập báo cáo phân tích hiện trạng và bảng so sánh giữa nhu cầu của doanh nghiệp và các tính năng sẵn có của ACTech SMT

BƯỚC 4

Tư vấn giải pháp SMT & đưa ra kế hoạch phù hợp với nhu cầu và hiện trạng của doanh nghiệp

BƯỚC 5

Triển khai công nghệ SMT (bao gồm: chuyển giao công nghệ, đào tạo, khởi tạo dữ liệu ban đầu, chạy thử, hỗ trợ triển khai, …).

HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT VÀ GIA CÔNG PHẦN MỀM

 • Dịch vụ gia công từng thành phần của sản phẩm (gia công một phần trong toàn bộ hệ thống)
 • Dịch vụ gia công từng thành phần trong quy trình (gia công một phần chức năng của một / nhiều qui trình hay các bộ phận)
 • Dịch vụ gia công phần mềm khác…

Đăng ký

DÙNG THỬ MIỄN PHÍ


  Đăng ký

  DÙNG THỬ MIỄN PHÍ   Đăng ký

   DÙNG THỬ MIỄN PHÍ