SMART SYSTEM

SMART SYSTEM

Hệ thống thông minh ACTech Smart System sẽ cung cấp các dịch vụ: Smart home, Smart Building, Smart City, Smart Factory…

Hệ thống thông minh ACTech Smart System sẽ cung cấp các dịch vụ: Smart home, Smart Building, Smart City,…

SMART SYSTEM

Hệ thống thông minh ACTech Smart System sẽ cung cấp các dịch vụ: Smart home, Smart Building, Smart City, Smart Factory… Với ứng dụng công nghệ hiện đại, kỹ thuật tiên tiến, ACTech sẽ đưa ra các giải pháp phù hợp với nhu cầu của khách hàng. 

Từ việc ứng dụng công nghệ thông minh vào không gian căn nhà, đến việc quản lý dự án, đô thị,… Đồng thời, ACTech Smart System cũng sẽ cung cấp các chức năng ứng dụng và hệ sinh thái phần cứng phong phú.

MỘT SỐ ỨNG DỤNG CỦA

SMART SYSTEM

MỘT SỐ ỨNG DỤNG CỦA SMART SYSTEM

KIỂM SOÁT NGƯỜI
RA VÀO THÔNG MINH

Quét khuôn mặt

Mở cửa vân tay 

Mở cửa mã QR

Khách hẹn đến thăm liên lạc qua ứng dụng điện toán đám mây

KIỂM SOÁT PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG

Nhận diện biển số thông tin trực tuyến

Thẻ tháng Khóa đỗ xe thông minh

Bốt sạc thông minh

KIỂM SOÁT
THANG MÁY

Ấn gọi thang máy

Nhận diện khuôn mặt

TRANG
THIẾT BỊ

Sổ cái BA 

Vận hành bảo trì thang máy

Kiểm tra tự động

Đọc đồng hồ công tơ điện từ xa

VẬN HÀNH BẢO TRÌ
THÔNG MINH

Đặt trước địa điểm

Báo cáo sửa chữa 

Phản ánh kiến nghị

Thông tin trực tuyến

AN NINH
THÔNG MINH

Trang bị các khu vực quan trọng

Giám sát danh sách đen

Phát hiện và cảnh báo xâm nhập 

Báo động liên kết đa hệ thống IoT 

PCCC

Phát hiện parabol ở độ cao

PCCC THÔNG MINH

Hệ thống nước chữa cháy thông minh

Cảm biến khói thông minh

Cửa chống cháy thông minh

TIẾT KIỆM XANH

Hệ thống HVAC thông minh

Chiếu sáng thông minh

Phân phối điện thông minh

GIA DỤNG THÔNG MINH

Điều khiển trung tâm thông minh

Khóa cửa thông minh

Bảng điều khiển thông minh

Thiết bị thông minh

Điều khiển giọng nói.

KIỂM SOÁT NGƯỜI
RA VÀO THÔNG MINH

Quét khuôn mặt

Mở cửa vân tay 

Mở cửa mã QR

Khách hẹn đến thăm liên lạc qua ứng dụng điện toán đám mây

KIỂM SOÁT PHƯƠNG TIỆN
GIAO THÔNG

Nhận diện biển số thông tin trực tuyến

Thẻ tháng Khóa đỗ xe thông minh

Bốt sạc thông minh

KIỂM SOÁT
THANG MÁY

Ấn gọi thang máy

Nhận diện khuôn mặt

TRANG
THIẾT BỊ

Sổ cái BA 

Vận hành bảo trì thang máy

Kiểm tra tự động

Đọc đồng hồ công tơ điện từ xa

VẬN HÀNH BẢO TRÌ
THÔNG MINH

Đặt trước địa điểm

Báo cáo sửa chữa 

Phản ánh kiến nghị

Thông tin trực tuyến

AN NINH
THÔNG MINH

Trang bị các khu vực quan trọng

Giám sát danh sách đen

Phát hiện và cảnh báo xâm nhập 

Báo động liên kết đa hệ thống IoT 

PCCC

Phát hiện parabol ở độ cao

PCCC THÔNG MINH

Hệ thống nước chữa cháy thông minh

Cảm biến khói thông minh

Cửa chống cháy thông minh

TIẾT KIỆM XANH

Hệ thống HVAC thông minh

Chiếu sáng thông minh

Phân phối điện thông minh

GIA DỤNG THÔNG MINH

Điều khiển trung tâm thông minh

Khóa cửa thông minh

Bảng điều khiển thông minh

Thiết bị thông minh

Điều khiển giọng nói.

Đăng ký

DÙNG THỬ MIỄN PHÍ


    Đăng ký

    DÙNG THỬ MIỄN PHÍ      Đăng ký

      DÙNG THỬ MIỄN PHÍ