QUẢN LÝ KHO SẢN XUẤT THÔNG MINH

Quản lý và kiểm kê kho ACTech SSM là công cụ hỗ trợ doanh nghiệp quản trị tổng thể các vấn đề xoay quanh tình hình xuất nhập kho, hàng tồn kho…thống kê, lưu trữ các thông tin hàng hóa.

QUẢN LÝ KHO SẢN SUẤT THÔNG MINH

Quản lý và kiểm kê kho ACTech SSM là công cụ hỗ trợ doanh nghiệp quản trị tổng thể các vấn đề xoay quanh tình hình xuất nhập kho, hàng tồn kho…thống kê, lưu trữ các thông tin hàng hóa.

LÀ GÌ?​

Quản lý và kiểm kê kho ACTech SSM là công cụ hỗ trợ doanh nghiệp quản trị tổng thể các vấn đề xoay quanh tình hình xuất nhập kho, hàng tồn kho…thống kê, lưu trữ các thông tin hàng hóa. ACTech SSM giúp người dùng quản lý hàng hóa xuyên suốt từ quá trình nhập kho, điều chuyển nội bộ, kiểm kê hàng hóa, xuất kho, vận chuyển,…đến tổng hợp và đối chiếu công nợ. Từ đó, người dùng có thể dễ dàng nắm bắt tình hình kinh doanh của doanh nghiệp nhằm giảm thiểu tối đa rủi ro, tiết kiệm thời gian và tối ưu chi phí.

DOANH NGHIỆP CỦA BẠN
ĐANG GẶP PHẢI VẤN ĐỀ

Sắp xếp kho thiếu khoa học

Không lập được kế hoạch dự trữ hợp lý.

Lơ là trong công tác kiểm kê hàng hóa.

Gặp nhiều sai sót trong việc đặt hàng

QUẢN LÝ NHÀ KHO TỰ ĐỘNG
GIA TĂNG HIỆU SUẤT
BÁN HÀNG

Việc dữ liệu không được đồng bộ và cập nhật liên tục giữa bộ phận kho, kế toán, bán hàng, sản xuất….nên doanh nghiệp mất nhiều thời gian, công sức, chi phí để quản lý. Hãy để ACTech SSM giúp bạn quản lý kho tự động để từ đó gia tăng hiệu suất bán hàng.

TÍNH NĂNG NỔI BẬT CỦA

Quản lý kho hàng

Hỗ trợ người dùng nhập liệu, lưu trữ và tra cứu thông tin; quản lý và tự động cập nhật số lượng hàng trong kho, cảnh báo hàng cận date,…

Hỗ trợ người dùng nhập liệu, lưu trữ và tra cứu thông tin; quản lý và tự động cập nhật số lượng hàng trong kho, cảnh báo hàng cận date,…

Quản lý đơn hàng

Hỗ trợ người dùng tạo đơn và kiểm soát toàn bộ trạng thái đơn hàng một cách tự động, dễ dàng.

Hỗ trợ người dùng tạo đơn và kiểm soát toàn bộ trạng thái đơn hàng một cách tự động, dễ dàng.

Báo cáo quản trị

Quản lý công nợ, dòng tiền,…và đưa ra báo cáo dựa trên những dữ liệu được tổng hợp và phân tích tự động.

Quản lý công nợ, dòng tiền,…và đưa ra báo cáo dựa trên những dữ liệu được tổng hợp và phân tích tự động.

Quản lý giao hàng

Kết nối với các đối tác vận chuyển, thiết lập chuyên dụng cho hoạt động quản lý đội xe, điều phối, báo cáo … hỗ trợ người vận hành dễ dàng, giảm thiểu sai sót. Giúp doanh nghiệp cải thiện hiệu quả vận chuyển, giảm chi phí, đạt được khả năng hiển thị chuỗi cung ứng theo thời gian thực. Ngoài ra hỗ trợ kết nối , kiểm soát với các đơn vị vận chuyển thứ ba.

Kết nối với các đối tác vận chuyển, thiết lập chuyên dụng cho hoạt động quản lý đội xe, điều phối, báo cáo … hỗ trợ người vận hành dễ dàng, giảm thiểu sai sót. Giúp doanh nghiệp cải thiện hiệu quả vận chuyển, giảm chi phí, đạt được khả năng hiển thị chuỗi cung ứng theo thời gian thực. Ngoài ra hỗ trợ kết nối , kiểm soát với các đơn vị vận chuyển thứ ba.

LỢI THẾ CỦA

Công nghệ quản lý kho sản xuất ACTech SSM giúp mọi thông tin và dữ liệu được duy trì xuyên suốt, đồng bộ và kế thừa lẫn nhau giữa các bộ phận như kho, bán hàng, kế toán…giúp tiết kiệm 90% thời gian trao đổi, xử lý công việc.

Hệ thống báo cáo tồn kho theo thời gian thực cho biết được mặt hàng sắp hết, mặt hàng tồn nhiều, hàng sắp đến hạn… để có kế hoạch kinh doanh, xuất, nhập kho phù hợp.

Đăng ký

DÙNG THỬ MIỄN PHÍ


    Đăng ký

    DÙNG THỬ MIỄN PHÍ      Đăng ký

      DÙNG THỬ MIỄN PHÍ