Mô hình 4P trong quản trị doanh nghiệp bao gồm 4 yếu tố: People (Con người), Purpose (Mục đích), Process (Quy trình) và Performance (Hiệu suất). 

Trong đó:

1. Con người (People):

Là yếu tố trung tâm của mọi tổ chức, là nguồn sức mạnh phát triển của doanh nghiệp; là yếu tố cốt yếu và cần được doanh nghiệp quan tâm nhất trong quản trị. Doanh nghiệp cần lấy yếu tố con người làm đích đến của mọi chiến lược, mục tiêu của đơn vị.

mô hình 4ps

2. Mục đích (Purpose):

Trong quản trị doanh nghiệp, việc xác định mục đích là vô cùng quan trọng và cần thiết. Điều này đảm bảo tính thống nhất và đồng bộ của hoạt động quản trị. Sau khi xác định rõ mục đích thì cần tiến hành triển khai thông qua một quy trình cụ thể. Nó bao gồm việc hành động cần thực hiện, việc theo dõi, giám sát cũng như thực hiện các điều chỉnh, cải cách sửa đổi nếu phát hiện có vấn đề.

3. Hiệu suất (Process):

Là yếu tố trực quan nhất để đánh giá hiệu quả quản trị của doanh nghiệp. Từ việc phân tích, đánh giá hiệu suất, doanh nghiệp sẽ tìm kiếm nguyên nhân và tiến hành cải thiện quy trình làm việc, tăng khả năng cạnh tranh cho doanh nghiệp.

4. Tối ưu hóa quy trình vận hành (Performance):

Để tối ưu hóa quy trình vận hành, doanh nghiệp cần tận dụng tối đa nguồn lực, tái sử dụng nguồn tài nguyên cũ. Đồng thời, doanh nghiệp ứng dụng linh hoạt công nghệ trong các khâu hoạt động để đảm bảo sự phối hợp nhịp nhàng giữa các bộ phận trong doanh nghiệp. 

Các yếu tố giúp tối ưu quá trình vận hành bao gồm:

Để đơn giản hóa hoạt động back-office, doanh nghiệp cần ứng dụng công nghệ phần mềm quản lý công việc. ACTech cung cấp toàn diện các nền tảng giúp doanh nghiệp vận hành và tối ưu mọi giá trị.

Công nghệ quản trị thông minh SMT giúp doanh nghiệp quản trị toàn diện hệ thống hoạt động các phòng ban.

Chi tiết xem tại đây.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


    Đăng ký

    DÙNG THỬ MIỄN PHÍ