Dùng thử miễn phí

QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP
CHỈ 5 PHÚT MỖI NGÀY

Đăng ký tư vấn
Dùng thử miễn phí

GIẢI PHÁP QUẢN TRỊ CHUYÊN NGHIỆP

Đăng ký tư vấn

CRM – OFFICE – HRM – MRP – MARKETING – SSM – AFM – MBO – SSM – ASM – PURCHASE – DMS

Dùng thử miễn phí

BÍ QUYẾT QUẢN LÝ
DOANH NGHIỆP HIỆU QUẢ
TẠO GIÁ TRỊ BỀN VỮNG

Đăng ký tư vấn

ACTECH SMT – QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP CHỈ 5 PHÚT MỖI NGÀY

QUẢN TRỊ HỆ THỐNG DOANH NGHIỆP CHỈ 5 PHÚT MỖI NGÀY
Đơn giản
Dễ sử dụng
Ứng dụng đa dạng

LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN
CÔNG NGHỆ

Công nghệ quản trị thông minh
ACTech SMT
Công nghệ quản trị thông minh
ACTech SMART SYSTEM
Công nghệ ứng dụng
Sản xuất các app dịch vụ,
sản phẩm
Công nghệ ứng dụng
Gia công phần mềm
Công nghệ quản trị thông minh
ACTech SMT
Công nghệ quản trị thông minh
ACTech SMART SYSTEM
Công nghệ ứng dụng
Sản xuất các app dịch vụ,
sản phẩm
web 2-153
Công nghệ ứng dụng
Gia công phần mềm

NHỮNG SẢN PHẨM
CÔNG NGHỆ CỦA ACTECH

Quản lý kinh doanh thông minh

Quản lý kinh doanh thông minh

Kinh doanh và chăm sóc khách hàng

Kinh doanh và chăm sóc khách hàng

Quản lý nguồn nhân lực

Quản lý nguồn nhân lực

Quản lý quy trình sản xuất

Quản lý quy trình sản xuất

Quản lý công việc và nội bộ

Quản lý công việc và nội bộ

Tối ưu chi phí – tối đa doanh thu

Quản lý kho sản xuất

Quản lý kho sản xuất

Quản lý kho sản xuất

Quản lý mua hàng

Quản lý mua hàng

Quản lý thông tin trên cùng hệ thống

Quản lý thông tin trên cùng hệ thống

Quản lý giao hàng và vận chuyển

Quản lý giao hàng và vận chuyển

Quản lý thiết bị tài sản

Quản lý thiết bị tài sản

Quản lý theo mục tiêu

Quản lý theo mục tiêu

Quản lý tài chính & kế toán

Quản lý tài chính & kế toán

NHỮNG KHÓ KHĂN THƯỜNG
GẶP CỦA DOANH NGHIỆP

1. Báo cáo chưa thể thiện thực trạng các phòng ban đang mắc phải.

2. Nhân sự chưa liên kết với nhau, chỗ thừa chỗ thiếu, hiệu quả làm việc thấp.

3. Sử dụng phần mềm rời rạc gây khó khăn trong quản lý.

4. Nhìn vào hiệu quả, năng suất quản lý thấp, ban lãnh đạo chưa thể đưa ra chiến lược phát triển doanh nghiệp.

5. Báo cáo chưa thể thiện thực trạng các phòng ban đang mắc phải.

6. Nhân sự chưa liên kết với nhau, chỗ thừa chỗ thiếu, hiệu quả làm việc thấp.

7. Sử dụng phần mềm rời rạc gây khó khăn trong quản lý.

8. Nhìn vào hiệu quả, năng suất quản lý thấp, ban lãnh đạo chưa thể đưa ra chiến lược phát triển doanh nghiệp.

9. Doanh thu giảm, mất khách hàng, quên khách hàng.

10. Mất nhiều thời gian để tổng hợp dữ liệu, thông tin từ nhiều nguồn khác nhau.

11. Không quản lý, đánh giá được hiệu quả làm việc của Sale, Telesale, Marketing

Banner 1

4. Báo cáo chưa thể thiện thực trạng các phòng ban đang mắc phải.

5. Nhân sự chưa liên kết với nhau, chỗ thừa chỗ thiếu, hiệu quả làm việc thấp.

6. Sử dụng phần mềm rời rạc gây khó khăn trong quản lý.

7. Nhìn vào hiệu quả, năng suất quản lý thấp, ban lãnh đạo chưa thể đưa ra chiến lược phát triển doanh nghiệp.

Banner 3

1. Chất lượng sản xuất chưa được quy chuẩn đồng nhất.

2. Máy móc hay bị hỏng hóc, gây mất năng suất, dừng sản xuất.

3. Sản xuất tồn kho nhiều.

Banner 2

8. Doanh thu giảm, mất khách hàng, quên khách hàng.

9. Mất nhiều thời gian để tổng hợp dữ liệu, thông tin từ nhiều nguồn khác nhau.

10. Không quản lý, đánh giá được hiệu quả làm việc của Sale, Telesale, Marketing

Đó cũng là thực trạng của các công ty hiện nay 

chưa có giải pháp quản lý tối ưu cho hệ thống của họ.

Đó cũng là thực trạng của các công ty hiện nay 

chưa có giải pháp quản lý tối ưu cho hệ thống của họ.

Đó cũng là thực trạng của các công ty hiện nay chưa có giải pháp quản lý tối ưu cho hệ thống của họ.

TẠI SAO NÊN CHỌN

Cân bằng hệ thống

ACTECH SMT là một giải pháp tổng thể giúp doanh nghiệp CÂN BẰNG HỆ THỐNG, hoạch định chiến lược rõ ràng, phát huy hết nguồn lực doanh nghiệp và hiệu quả trong điều hành hệ thống doanh nghiệp, tăng năng lực cạnh tranh trên thị trường.

Bài toán quản trị

Công nghệ quản trị thông minh ACTECH SMT (Smart Management Technology) ra đời với sứ mệnh ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP GIẢI QUYẾT “BÀI TOÁN QUẢN TRỊ” ĐA NGÀNH NGHỀ VỚI ĐỘ LINH HOẠT CAO và phù hợp với Doanh nghiệp ở nhiều quy mô và lĩnh vực. 

Uy tín chuyên nghiệp

DOANH NGHIỆP UY TÍN, CHUYÊN NGHIỆP. Dịch vụ tư vấn tận tình, chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp, đội ngũ lập trình viên có trình độ cao, hỗ trợ đa kênh, mang lại lợi ích tối đa cho doanh nghiệp.

Dễ dàng tích hợp

Tích hợp trên một hệ thống duy nhất. Hệ thống DỄ DÀNG TÍCH HỢP VÀ MỞ RỘNG với các phần mềm hiện tại.

Quản trị mục tiêu

Lấy Khách hàng làm trọng tâm: sản phẩm được xây dựng dựa trên việc QUẢN TRỊ MỤC TIÊU của khách hàng.

Tính năng nổi bật

ACTECH SMT là tổng hợp các phân hệ module quản trị: CRM, HRM, OFFICE, MRP, AFM, MARKETING, SSM…SỞ HỮU NHIỀU TÍNH NĂNG NỔI BẬT.

TẠI SAO NÊN CHỌN

Cân bằng hệ thống

ACTECH SMT là một giải pháp tổng thể giúp doanh nghiệp CÂN BẰNG HỆ THỐNG, hoạch định chiến lược rõ ràng, phát huy hết nguồn lực doanh nghiệp và hiệu quả trong điều hành hệ thống doanh nghiệp, tăng năng lực cạnh tranh trên thị trường.

Bài toán quản trị

Công nghệ quản trị thông minh ACTECH SMT (Smart Management Technology) ra đời với sứ mệnh ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP GIẢI QUYẾT “BÀI TOÁN QUẢN TRỊ” ĐA NGÀNH NGHỀ VỚI ĐỘ LINH HOẠT CAO và phù hợp với Doanh nghiệp ở nhiều quy mô và lĩnh vực.

Uy tín chuyên nghiệp

DOANH NGHIỆP UY TÍN, CHUYÊN NGHIỆP. Dịch vụ tư vấn tận tình, chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp, đội ngũ lập trình viên có trình độ cao, hỗ trợ đa kênh, mang lại lợi ích tối đa cho doanh nghiệp.

Sở hữu nhiều tính năng nổi bật

ACTECH SMT là tổng hợp các phân hệ module quản trị: CRM, HRM, OFFICE, MRP, AFM, MARKETING, SSM…SỞ HỮU NHIỀU TÍNH NĂNG NỔI BẬT.

Dễ dàng tích hợp và mở rộng

Tích hợp trên một hệ thống duy nhất. Hệ thống DỄ DÀNG TÍCH HỢP VÀ MỞ RỘNG với các phần mềm hiện tại.

Quản trị mục tiêu

Lấy Khách hàng làm trọng tâm: sản phẩm được xây dựng dựa trên việc QUẢN TRỊ MỤC TIÊU của khách hàng.

Đăng ký

DÙNG THỬ MIỄN PHÍ


  Đăng ký

  DÙNG THỬ MIỄN PHÍ


  QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP CHỈ 5 PHÚT MỖI NGÀY

  QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP CHỈ 5 PHÚT MỖI NGÀY

  Untitled-1-03

  Đơn giản

  Untitled-1-04

  Dễ sử dụng

  Untitled-1-05

  Ứng dụng
  đa dạng


   Đăng ký

   DÙNG THỬ MIỄN PHÍ