QUẢN LÝ THEO

MỤC TIÊU HIỆU QUẢ

TĂNG NĂNG SUẤT 

LAO ĐỘNG

Công nghệ quản trị MBO là các nhà quản lý và nhân viên cùng thiết lập và giám sát các mục tiêu trong thời gian cụ thể.

QUẢN LÝ THEO MỤC TIÊU HIỆU QUẢ, TĂNG NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG

Công nghệ quản trị MBO là các nhà quản lý và nhân viên cùng thiết lập và giám sát các mục tiêu trong thời gian cụ thể.

LÀ GÌ?​

MBO là viết tắt của Management by Objectives, một phương pháp tiếp cận chiến lược nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức. Công nghệ quản trị MBO là các nhà quản lý và nhân viên cùng thiết lập và giám sát các mục tiêu trong thời gian cụ thể. Mục đích của phương pháp quản trị MBO là sẽ đặt các mục tiêu cá nhân, riêng lẻ có thể đo lường hướng tới các mục tiêu chung của công ty, doanh nghiệp.

ACTech MBO giúp xác định mục tiêu cho từng cá nhân, bộ phận. Từ đó ghi nhận và giám sát các công việc mục tiêu trong khoảng thời gian để có sự điều chỉnh phù hợp nhất.

DOANH NGHIỆP CỦA BẠN
ĐANG GẶP PHẢI VẤN ĐỀ

Thiếu động lực để lập kế hoạch

Thiếu sự liên kết giữa kế hoạch của các bộ phận

Việc đánh giá và kiểm định chưa công bằng

Doanh nghiệp lãng phí quá nhiều chi phí cho việc mua phần mềm nhưng không mang lại hiệu quả

TẠI SAO DOANH NGHIỆP CẦN

ACTech MBO là giải pháp giúp đánh giá chính xác năng lực, hiệu quả làm việc của từng cá nhân, bộ phận; Góp phần giúp nhân viên hiểu hơn về công việc của mình. Từ đó, có chiến lược phát triển và hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn.

ACTech MBO giúp doanh nghiệp sử dụng nguồn lực hiệu quả: Mỗi cá nhân đều hiểu được vai trò nhiệm vụ của mình. Đây là yếu tố tiên quyết giúp doanh nghiệp tạo ra giá trị lớn trong quản trị mục tiêu chung.

6 BƯỚC QUẢN LÝ THEO MỤC TIÊU CỦA

Xác nhận mục tiêu

của doanh nghiệp

Xác định mục tiêu của doanh nghiệp

Xác định mục tiêu

của nhân viên

Xác định mục tiêu của nhân viên

Giám sát, đo lường hiệu suất

và tiến độ công việc

Cải thiện năng suất làm việc của người lao động: Quản lý lịch làm việc, giải phóng nhân sự khỏi công việc giấy tờ, lưu trữ và quản lý tài liệu chuyên nghiệp, khoa học hơn.

Đánh giá hiệu suất

Đánh giá hiệu suất

Cung cấp phản hồi

Cung cấp phản hồi

Ghi nhận thành tích

khen thưởng

Ghi nhận thành tích

khen thưởng

ƯU THẾ NỔI TRỘI CỦA

Nhân viên chủ động sáng tạo trong công việc, các hoạt động trong quản trị doanh nghiệp linh hoạt, tính linh động cao và chủ động trong những phát sinh ngoài ý muốn, nhiều thời gian quản lý, công bằng, minh bạch theo đúng năng lực của từng bộ phận nhân viên

Đăng ký

DÙNG THỬ MIỄN PHÍ


    Đăng ký

    DÙNG THỬ MIỄN PHÍ      Đăng ký

      DÙNG THỬ MIỄN PHÍ