QUẢN LÝ QUY TRÌNH SẢN XUẤT

ACTech MRP giúp nhà quản trị nắm bắt toàn diện tình hình sản xuất một cách chính xác và nhanh chóng từ khâu tiếp nhận đơn hàng, lập kế hoạch sản xuất đến khâu giao hàng, tận dụng được tối đa nguyên vật liệu đầu vào, kiểm soát hiệu quả sản xuất, tránh thất thoát, theo dõi hoạt động sản xuất ở mọi nơi, vào mọi thời điểm.

QUẢN LÝ QUY TRÌNH SẢN XUẤT

ACTech MRP giúp nhà quản trị nắm bắt toàn diện tình hình sản xuất một cách chính xác và nhanh chóng từ khâu tiếp nhận đơn hàng, lập kế hoạch sản xuất đến khâu giao hàng, tận dụng được tối đa nguyên vật liệu đầu vào, kiểm soát hiệu quả sản xuất, tránh thất thoát, theo dõi hoạt động sản xuất ở mọi nơi, vào mọi thời điểm.

LÀ GÌ?​

ACTech MRP giúp nhà quản trị nắm bắt toàn diện tình hình sản xuất một cách chính xác và nhanh chóng từ khâu tiếp nhận đơn hàng, lập kế hoạch sản xuất đến khâu giao hàng, tận dụng được tối đa nguyên vật liệu đầu vào, kiểm soát hiệu quả sản xuất, tránh thất thoát, theo dõi hoạt động sản xuất ở mọi nơi, vào mọi thời điểm. Nhờ đó, nhà quản trị có thể đưa ra những quyết định, kế hoạch kịp thời nhằm kiểm soát rủi ro, nâng cao hiệu quả, tối ưu chi phí sản xuất và thúc đẩy doanh số.

DOANH NGHIỆP CỦA BẠN
ĐANG GẶP PHẢI VẤN ĐỀ

Sếp ôm hết việc, nhân viên ngồi chơi

Không có hệ thống kiểm tra, giám sát

Quy trình doanh nghiệp chưa mạch lạc còn chồng chéo quá nhiều

Doanh nghiệp lãng phí quá nhiều chi phí cho việc mua phần mềm

Sếp ôm hết việc, nhân viên ngồi chơi

Không có hệ thống kiểm tra, giám sát

Quy trình doanh nghiệp chưa mạch lạc còn chồng chéo quá nhiều

Doanh nghiệp lãng phí quá nhiều chi phí cho việc mua phần mềm

TẦM QUAN TRỌNG CỦA

Tạo lập & Quản lý
các yêu cầu sản xuất

Lệnh sản xuất chứa các thông tin về sản phẩm, nguyên vật liệu, định mức nguyên vật liệu, nhân sự sản xuất, số lượng sản phẩm, ngày hoàn thành dự kiến, kho nguyên liệu thô, kho thành phẩm.

Lệnh sản xuất chứa các thông tin về sản phẩm, nguyên vật liệu, định mức nguyên vật liệu, nhân sự sản xuất, số lượng sản phẩm, ngày hoàn thành dự kiến, kho nguyên liệu thô, kho thành phẩm.

Quản lý
nguyên vật liệu sản xuất

Quản lý nguyên vật liệu giúp doanh nghiệp kiểm soát chặt chẽ về nguyên vật liệu đưa vào kế hoạch sản xuất. Việc quản lý chặt chẽ, doanh nghiệp có thể hạn chế tối đa thất thoát, đo lường chính xác lượng nguyên vật liệu nhập về để sản xuất.

Quản lý nguyên vật liệu giúp doanh nghiệp kiểm soát chặt chẽ về nguyên vật liệu đưa vào kế hoạch sản xuất. Việc quản lý chặt chẽ, doanh nghiệp có thể hạn chế tối đa thất thoát, đo lường chính xác lượng nguyên vật liệu nhập về để sản xuất.

Giám sát kế hoạch
và tiến độ sản xuất

Giám sát kế hoạch và tiến độ sản xuất là tính năng quan trọng của phần mềm quản lý sản xuất, đem nhiều lợi ích trong quá trình ứng dụng phần mềm quản lý tiến độ sản xuất.

Giám sát kế hoạch và tiến độ sản xuất là tính năng quan trọng của phần mềm quản lý sản xuất, đem nhiều lợi ích trong quá trình ứng dụng phần mềm quản lý tiến độ sản xuất.

Thiết lập
cấu hình sản xuất

Thiết lập cấu hình là một trong những khâu sử dụng phần mềm quản trị sản xuất. Mỗi doanh nghiệp có tính đặc thù khác nhau sẽ cần thiết lập cấu hình sản xuất thích ứng với doanh nghiệp đó.

Thiết lập cấu hình là một trong những khâu sử dụng phần mềm quản trị sản xuất. Mỗi doanh nghiệp có tính đặc thù khác nhau sẽ cần thiết lập cấu hình sản xuất thích ứng với doanh nghiệp đó.

QUẢN LÝ THEO QUY TRÌNH

Quản lý kho

 • Quản lý nhập-xuất-tồn chi tiết theo lô, từng kho và từng vị trí và số đơn hàng
 • Quản lý đồng thời nhiều loại hàng hoá; Thiết lập cơ cấu theo địa điểm hoặc đặc tính của vật tư.
 • Quản lý theo mã vạch, barcode, giành hàng (SO); Quản lý phiếu, chứng từ và liên kết dữ liệu liên phòng ban.

Quản lý nguyên vật liệu

 • Đảm bảo nguyên vật liệu đầy đủ, đồng bộ, cung cấp kịp thời
 • Đảm bảo sử dụng nguyên vật liệu hợp lý, tiết kiệm
 • Đảm bảo công tác quản lý khác đạt hiệu quả cao

Quản lý máy móc, thiết bị

 • Quản lý tập trung hồ sơ thiết bị, máy móc: thông tin chung, lịch sử vòng đời, nhân viên phụ trách, bảo hành & bảo hiểm,…
 • Giảm thời gian ngừng máy bằng kế hoạch bảo trì phòng ngừa và quy trình bảo trì khắc phục
 • Theo dõi và cập nhật trạng thái công việc bảo trì xuyên suốt trên phần mềm

Quản lý kế hoạch, sản xuất

 • Cập nhật tiến độ sản xuất trên từng công đoạn sản xuất theo thời gian thực
 • Cập nhật trạng thái đơn hàng
 • Quản lý đơn hàng trễ, đơn hàng sắp đến hạn giao
 • Tính toán tổng năng lực sản xuất, tổng thời gian theo thời gian thực

Quản lý chất lượng

 • Quản lý chất lượng sản phẩm chi tiết theo từng công đoạn
 • Kiểm soát chất lượng NVL đầu vào, chất lượng bán thành phẩm tại mỗi công đoạn;
 • Chất lượng sản phẩm cuối Thống kê, đánh giá các chỉ số hỏng, huỷ, tiêu hao, xác định nguyên nhân để khắc phục

Kiểm soát sản xuất

 • Lập lịch sản xuất
 • Quản lý lệnh sản xuất
 • Phân tích hiệu suất sản xuất Quản lý các công đoạn sản xuất
 • Hoạch định quy trình sản xuất
 • Theo dõi, giám sát sản xuất theo thời gian thực Quản lý khu sản xuất

Quản lý kho

 • Quản lý nhập-xuất-tồn chi tiết theo lô, từng kho và từng vị trí và số đơn hàng
 • Quản lý đồng thời nhiều loại hàng hoá; Thiết lập cơ cấu theo địa điểm hoặc đặc tính của vật tư.
 • Quản lý theo mã vạch, barcode, giành hàng (SO); Quản lý phiếu, chứng từ và liên kết dữ liệu liên phòng ban.

Quản lý nguyên vật liệu

 • Đảm bảo nguyên vật liệu đầy đủ, đồng bộ, cung cấp kịp thời
 • Đảm bảo sử dụng nguyên vật liệu hợp lý, tiết kiệm
 • Đảm bảo công tác quản lý khác đạt hiệu quả cao

Quản lý máy móc, thiết bị

 • Quản lý tập trung hồ sơ thiết bị, máy móc: thông tin chung, lịch sử vòng đời, nhân viên phụ trách, bảo hành & bảo hiểm,…
 • Giảm thời gian ngừng máy bằng kế hoạch bảo trì phòng ngừa và quy trình bảo trì khắc phục
 • Theo dõi và cập nhật trạng thái công việc bảo trì xuyên suốt trên phần mềm

Quản lý kế hoạch, sản xuất

 • Cập nhật tiến độ sản xuất trên từng công đoạn sản xuất theo thời gian thực
 • Cập nhật trạng thái đơn hàng
 • Quản lý đơn hàng trễ, đơn hàng sắp đến hạn giao
 • Tính toán tổng năng lực sản xuất, tổng thời gian theo thời gian thực

Quản lý máy móc, thiết bị

 • Quản lý chất lượng sản phẩm chi tiết theo từng công đoạn
 • Kiểm soát chất lượng NVL đầu vào, chất lượng bán thành phẩm tại mỗi công đoạn;
 • Chất lượng sản phẩm cuối Thống kê, đánh giá các chỉ số hỏng, huỷ, tiêu hao, xác định nguyên nhân để khắc phục

Kiểm soát sản xuất

 • Lập lịch sản xuất
 • Quản lý lệnh sản xuất
 • Phân tích hiệu suất sản xuất Quản lý các công đoạn sản xuất
 • Hoạch định quy trình sản xuất
 • Theo dõi, giám sát sản xuất theo thời gian thực Quản lý khu sản xuất

LỢI ÍCH VIỆC QUẢN LÝ QUY TRÌNH SẢN XUẤT

 • Bảo mật thông tin
 • Tối ưu hóa sản xuất
 • Giảm chi phí sản xuất
 • Tăng năng lực cạnh tranh
 • Cho phép nhà quản lý đưa ra quyết định chính xác
 • Chủ động bảo trì trang thiết bị
 • Kiểm soát tốt chất lượng hàng hóa

Đăng ký

DÙNG THỬ MIỄN PHÍ


  Đăng ký

  DÙNG THỬ MIỄN PHÍ   Đăng ký

   DÙNG THỬ MIỄN PHÍ